Rhede                                          Platz 1 (?)

 

Quali Hövelhof                             Platz 1 Mannschaft (7,4)

 

Quali Hövelhof                             Platz 2 Mannschaft (6,7)

 

CVI Belgien                                  Platz 5

 

Westfälische Meisterschaft          Platz 2 Mannschaft

       Platz 4 Eva

 

 

Westflische Jugendmeisterschaft Platz 7 Amara


Deutsche Meisterschaft                Platz 11 Eva

 

Deutsche Jugendmeisterschaft    Platz 35 Amara

 

Kreismeisterschaft                       Platz 1 Mannschaft

                                                    Platz 1 Eva

                                                    Platz 2 Amara